วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์ทั้วประเทศ... กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อแม่ เฉลิมพระเกียรติ แม่ของแผ่นดิน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โทร. ๑๘๘๑

สามารถส่งคำแนะนำและคำติชม ได้ที่ อีเมลล์ narathiwat@moi.go.th

ผู้จัดทำน้อมรับทุกคำแนะนำ และคำติชม ของทุกท่านด้วยยินดียิ่ง 

ค่านิยม องค์กร จังหวัดนราธิวาส
 

PEACE “สันติสุข”

    P : participate การมีส่วนร่วม

E : Efficiency

ประสิทธิภาพ

A : Attitude

มีทัศนะคติที่ดี

C :  Customer

ผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง

E : Sufficiency Economy

เศรษฐกิจพอเพียง