พิมพ์

เมื่อวันพุธ ที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๓๐ น. จังหวัดนราธิวาสได้มีการประชุมกรมการจังหวัด ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 2289