พิมพ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๗ เวลา ๐๘.๐๐ น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส และข้าราชการที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในศาลากลางจังหวัดนราธิวาสร่วมร้องเพลงชาติไทย ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลาง

IMG 5637 resize IMG 5639 resize
IMG 5640 resize IMG 5641 resize
IMG 5642 resize IMG 5643 resize
หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 1313