พิมพ์

เมื่อวันที่ ๑ เม. ย. ๕๗  เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดกิจกรรมบำเพ็ญกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และกิจกรรมเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ ในโอกาสนี้นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ พร้อมทั้งให้โอวาทแก่ข้าราชการทุกคน ได้นำไปถือปฏิบัติตามหน้าที่ของข้าราชการที่ดี 
จากนั้นนายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว และปลาบ้า(ปลาสุลต่าน) กว่า๑๐๐,๐๐๐ ตัว จำนวน ๒๐๐ ถุง ณ บริเวณริมสระน้ำหน้าศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ และข้าราชการจำนวนมาก ร่วมปล่อยพันธ์ปลาในครั้งนี้ด้วย
สำหรับในวันนี้จังหวัดนราธิวาสได้จัดให้มีกิจกรรมสำคัญเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี ๒๕๕๗ อาทิ การบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีและมีการแข่งขันกีฬาของหน่วยงานต่างๆ 

 

หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 1694