พิมพ์

 

 

สำหรับงานประชาสัมพันธ์ ต่างๆ ใช้ขนาดตามความเหมาะสม

สำหรับงานเอกสารใช้ ขนาด สูง ๓ เซนติเมตร กว้าง ๓.๔๕ เซนติเมตร

 

หมวด: ข่าวประชาสัมพันธ์
ฮิต: 11758