พิมพ์

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา ๐๙.๐๐ น.สมาชิกกิ่งกาชาดอำเภอแว้ง พร้อมด้วย ผู้กับสถานีตำรวจภูธรแว้ง ทหาร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข อสม.และ จนท.อบต.กายูคละ ลงพื้นที่เยี่ยมติดตามให้กำลังใจพร้อมมอบถุงยังชีพ ให้กับครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุการณ์ ความไม่สงบ จำนวน 6 รายดังนี้ 1.นายมะสะอิ มะเซ็ง 137ม.7 ตำบลกายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 2.นายมะรีกี สะมะแอ 188 ม.7 ตำบลกายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 3.นายมะ สะมะแอ 201/1 ม.7 ตำบลกายูละ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 4.นายตัลมีชี เจ๊ะอารง 189/1 ม.7 ตำบลกายูคละ อ.แว้ง จ.นราธิวาส 5.นายโชคศักดิ์ ศิริไพรวัน 260/1 ม.9 ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จ.นราธิวาส 6.นายอานนท์ บุญมาตะครุฑ 85 ถนน ตันหยงมะลิ สุไหงโกลก  รายงานโดยนางสาวเมธินี บินแวหะมะจนท.ประสานงานเครือข่าย(ศอ.บต.)ประจำอำเภอแว้ง จ.นราธิวาส

 

หมวด: กิจกรรมอำเภอ
ฮิต: 1990