พิมพ์
เมื่อวันที่( ๒๖ มี. ค. ๕๘ ) เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่ บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดนราธิวาส อ.เมือง จ.นราธิวาส นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายฆราวาสในการประกอบพิธีอัญเชิญพญาครุฑประจำศาลาจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส หัวหน้าส่วนราชการ โดยมีพระเทพศีลวิสุทธ์ เจ้าคณะจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคณะสงฆ์จำนวน ๑๐ รูป ร่วมพิธีอัญเชิญพญาครุฑสีเหลืองอร่าม ขึ้นประดับหน้าจั่วศาลากลางจังหวัดนราธิวาสเพื่อแสดงเป็นตราสัญลักษณ์ของหน่วยงานราชการ ประดับไว้แทนพญาครุฑตัวเดิมซึ่งมีขนาดเล็ก เพื่อให้ประชาชนสังเกตได้ง่ายและบ่งบอกถึงสถานที่ดังกล่าวเป็นที่ราชการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
สำหรับครุฑหรือพญาครุฑ เป็นสัตว์กึ่งเทพในตำนานปรัมปราของอินเดีย มีขนาดใหญ่และพละกำลังมหาศาล แข็งแรง สามารถบินได้รวดเร็ว ทั้งยังมีสติปัญญาเฉียบแหลม เฉลียวฉลาด อ่อนน้อม ถ่อมตน และมีสัมมาคารวะ น่าสรรเสริญ และด้วยฤทธานุภาพของพญาครุฑ จึงได้มีการสร้างรูปครุฑพ่าห์ หมายถึง ครุฑซึ่งเป็นพาหนะเป็นรูปครุฑกางปีก และใช้เป็นสัญลักษณ์สำคัญเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ของไทยมีมาแต่สมัยกรุงศรี อยุธยา

 

หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 2081