logotype
 
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1  
btn-na1 btn-na1      
-

 


หาอะไรไม่พบ ลองมองมาที่เรา

ผู้บริหาร

   

สรุปข่าวประจำเดือน

You must have the Adobe Flash Player installed to view this player.

ผู้เข้าชมขณะนี้

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

สถิติ การเข้าใช้งาน

ผู้ชม
7
เนื้อหา
480
เว็บลิงก์
5
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1712486

 
            เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ ๗ พระชนมพรรษา ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส 
นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้นำเหล่าข้าราชการ และพลังมวลชนในจังหวัดนราธิวาส ร่วมพิธีถวายราชสดุดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล ซึ่งเป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๙ แห่งจักรีวงศ์วันฉัตรมงคล ซึ่งมีความหมายตามพจนานุกรมว่า พระราชพิธี ฉลองพระเศวตฉัตร ทำในวันซึ่งตรงกับวันบรมราชาภิเษก วันฉัตรมงคลจึงเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล อดุลยเดช ทรงรับพระบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ลำดับที่ ๙ แห่งราชวงศ์จักรี กล่าวคือ พระองค์ได้เสด็จขึ้นครองราชย์สมบัติ ต่อจากสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน พุทธศักราช ๒๔๘๙ แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงศึกษาอยู่ ณ ทวีปยุโรป จนกระทั่งทรงบรรลุนิติภาวะแล้ว จึงได้เสด็จนิวัติประเทศไทย และรัฐบาลไทย ได้น้อมเกล้าน้อมกระหม่อม จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกถวาย ในวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๔๙๓ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ทรงแสดงให้เป็นที่ประจักษ์แจ้ง ทรงเปี่ยมด้วยน้ำพระราชหฤทัย พระเมตตากรุณาโดยแท้ เพื่อทำนุบำรุงพระราชอาณาจักร ด้วยพระราชปณิธาน อันแน่วแน่มั่นคง ในการพัฒนาความเป็นอยู่แก่พสกนิกรชาวไทย ทรงยึดมั่นในทศพิธราชธรรมดังพระปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๕ พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้
            และในเวลา ๐๙.๕๙ น. นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ได้เป็นประธานพิธีบวงสรวงถวายสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมือง นราธิวาส เพื่อขอพระราชทานพระราชานุญาตในการก่อสร้างสิ่งสำคัญคู่บ้านคู่เมืองและประกอบพิธีบวงสรวงเทพยดา และสิ่งศักดิ์เพื่อขออนุญาตใช้ที่ดินบริเวณลานวัฒนธรรม ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส เพื่อก่อสร้างพรระราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๖ และศาลหลักเมืองประจำจังหวัดนราธิวาส ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างเร็วๆนี้

 


 

 
 

 

 


ปรับปรุงและพัฒนาระบบโดย

กลุ่มงานข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสาร  สำนักงานจังหวัดนราธิวาส
ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  ถนนศูนย์ราชการ  ตำบลโคกเคียน  อำเภอเมือง  จังหวัดนราธิวาส  ๙๖๐๐๐

โทร/โทรสาร  ๐  ๗๓๖๔  ๒๖๓๗  ต่อ  ๖๐๒๙
E-mail :  narathiwat@narathiwat.go.th  หรือ  narathiwat@moi.go.th

***  เพื่อการรับชมเว็บไซต์ที่ถูกต้อง ควรตั้งขนาดหน้าจอที่ ๐๒๔ x ๗๖๘ Pixel  ***
 

Powered by Joomla!. Design by: free joomla 2.5 template  Valid XHTML and CSS.