พิมพ์

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. จังหวัดนราธิวาสได้จัดการประชุม คณะกรรมการการจัดกิจกรรมจักรยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๓ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ (Bike for Mom) จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตวรวิจิตร ชั้น ๔ ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

 

Attachments:
FileFile sizeDownloads
Download this file (Binder1.pdf)คณะกรรมการฯ1583 kB331
หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 1799