พิมพ์

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายสมชัย  กิจเจริญรุ่งโรจน์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส พร้อม ด้วยหัวหน้าส่วนราชการ
ประชาชน ร่วมปั่นจักรยาน สำรวจเส้นทาง การจัดกิจกรรม Bike for Mom จังหวัดนราธิวาส เส้นทาง เริ่มจากศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
- หาดนราทัศน์ - พระตำหนักทักษิณ - กลับมาที่ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส  ระยะทาง ๒๗.๕๐ กิโลเมตร ใช้เวลาประมาณ ๒ ชั่วโมง

 

 

หมวด: กิจกรรมจังหวัด
ฮิต: 4233