พิมพ์

 วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.  นายปรีชา  นวลน้อย นายอำเภอแว้ง ได้เป็นประธานในพิธีมอบบ้านเทิดไท้องค์ราชัน ประจำปี ๒๕๕๖ ตามโครงการบ้านท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ๘๕ พรรษา   ให้แก่ นายบก  โพธิ์สุทธิ์  บ้านเลขที่ ๙๘๕๙ หมู่ที่ ๑ บ้านตอออ ตำบลกายูคละ อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส

หมวด: กิจกรรมอำเภอ
ฮิต: 8181