• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอระแงะ

Average rating

วันศุกร์ที่ ๒๙ ม.ค.๕๙  นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส นางไขแสง ศักดา นายกเหล่ากาชาด จ.นราธิวาส และคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัย และมอบถุงยังชีพพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบเหตุอุทกภัย ในพื้นที่อำเภอระแงะ  ดังนี้
    - เวลา ๑๓.๐๐ น. ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) ต.ตันหยงมัส ราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒๐๐ คน
    - เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ วัดชัยรัตนาราม (วัดบ้านไทย) ม.๒ ต.ตันหยงมัส ราษฎรที่ได้รับการช่วยเหลือ จำนวน ๒๐๐ คน

               

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo