• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

๑๔ กุมภา...ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา

Average rating
1 โหวต

เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๔ กุมภาพันธ ๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ น. นายสิทธิชัย ศักดา ผวจ.นราธิวาส เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม “๑๔ กุมภา...ที่สุดนราธิวาส ที่รักฮาลา-บาลา” ณ  โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลาบาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และสร้างความเชื่อมั่น  ให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดนราธิวาส ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเป็นปีที่ ๒ โดยในปีที่ผ่านมา จังหวัดได้จัดกิจกรรมภายใต้ชื่อ “ร้อยรัก ๑๐๐ ปี ที่ นราธิวาส” ณ โครงการรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาส เช่นเดียวกัน ซึ่งได้รับความร่วมมือจาก        ทุกภาคส่วนเป็นอย่างดี อีกทั้งมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

   สำหรับกิจกรรมภายในงาน จะประกอบไปด้วย
    ๑. พิธีเปิดจุดชมวิวทะเลหมอกสองแผ่นดิน อันสวยงามของธรรมชาติแห่งขุนเขา ณ
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าฮาลา-บาลา
  ๒. โครงการสำรวจและรวบรวมพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับป่าภาคใต้ ได้กำหนดจัดนิทรรศการ ดังนี้
       - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ – วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๕๙
      - นิทรรศการวันรักษ์นกเงือก
  ๓. นิทรรศการของมูลนิธิพฤกษศาสตร์
  ๔. กิจกรรมแห่คู่รักด้วยรถ Off-road จำนวน ๑๐ คัน พร้อมกับขบวนจักรยานเพื่อการท่องเที่ยว  เชิงนิเวศน์ ไทย -มาเลเซียโดยเริ่มจากสะพานมิตรภาพไทย –มาเลเซีย (ด่านบูเก๊ะตา)    
   ๕. กิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ไทย –มาเลเซีย   
    ๖. การจดทะเบียนสมรส นอกสำนักทะเบียน โดยนายไตรทิพย์ สกุลประดิษฐ์ นอ.แว้ง/นายทะเบียนอำเภอแว้ง ณ บริเวณป่าฮาลา-บาลา บนแพกลางน้ำ และได้จัดสร้างแลนด์มาร์ค เป็นหุ่นนกเงือก (ตัวแทนความรัก/รักเดียวใจเดียวและยั่งยืน) ซึ่งจากปีที่ผ่านมามีคู่รักที่ร่วมกิจกรรมจดทะเบียนสมรสทั้งสิ้น จำนวน ๕๔ คู่ และในปีนี้มีคู่สมรสที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว จำนวน ๘๓ คู่

                     

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo