• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙

Average rating
1 โหวต

เริ่มแล้วงานของดีเมืองนรา ปล่อยริ้วขบวน ๑๗ ขบวนเป็นสัญลักษณ์การเริ่มจัดงาน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนแห่ จำนวน ๑๗ ขบวนเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อย่างไรก็ตามในการเดินขบวนแห่ครั้งนี้อำเภอต่างๆในพื้นที่ รวม ๑๓ อำเภอ ต่างจัดขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของอำเภอนั้นๆตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ขณะที่บรรยากาศการชมริ้วขบวนแห่ครั้งนี้มีประชาชนร่วมชมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มารอชมบุตรหลานที่เกินในริ้วขบวนแต่ละขบวน ซึ่งสร้างสีสันเป็นอย่างมาก
ที่มา : สำนังานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

                                           

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo