การปรับปรุงแก้ไขการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดฯ

  • Created
    วันอังคาร, 09 พฤษภาคม 2560
  • Created by
    นางสาวสุไรดาห์ อามิง
  • Hits
    998 views