การเตรียมการต้อนรับคณะนักท่องเที่ยวฯ ท่องสุดปลายด้ามขวาน ในระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

  • Created
    วันจันทร์, 21 พฤศจิกายน 2559
  • Created by
    นางสาวสุไรดาห์ อามิง
  • Hits
    1078 views