• 11Message 1050x525
  • 222Message 1050x525
  • 333Message 1050x525
  • 4 1050x525
  • 5 1050x525
  • 6 1050x525
  • 7 1050x525
moi banner btn1-1 btn2-1 btn3-1
green  text public banner   

ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙

คะแนนเฉลี่ย
เพิ่มในรายการโปรด
คลิกที่นี่เพื่อสมัคร

เริ่มแล้วงานของดีเมืองนรา ปล่อยริ้วขบวน ๑๗ ขบวนเป็นสัญลักษณ์การเริ่มจัดงาน

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๙ บริเวณหน้าสนามกีฬาเทศบาลเมืองนราธิวาส นายสุรพร พร้อมมูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานปล่อยริ้วขบวนแห่ จำนวน ๑๗ ขบวนเพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นการจัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ ๔๑ ประจำปี ๒๕๕๙ ซึ่งกำหนดจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ ๑๗-๒๕ กันยายน ๒๕๕๙ ณ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา ศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.นราธิวาส

อย่างไรก็ตามในการเดินขบวนแห่ครั้งนี้อำเภอต่างๆในพื้นที่ รวม ๑๓ อำเภอ ต่างจัดขบวนแห่ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นของอำเภอนั้นๆตลอดจนสถานที่ท่องเที่ยว ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกทางหนึ่ง

ขณะที่บรรยากาศการชมริ้วขบวนแห่ครั้งนี้มีประชาชนร่วมชมเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะผู้ปกครองที่มารอชมบุตรหลานที่เกินในริ้วขบวนแต่ละขบวน ซึ่งสร้างสีสันเป็นอย่างมาก
ที่มา : สำนังานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส

ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙   ขบวนเปิดงานของดีเมืองนรา ประจำปี ๒๕๕๙

รวมลิงค์ ที่น่าสนใจ

GovChannel Banner Half Banner 234 60 Rev2
ginfo logo