ประชุมคณะกรรมการการจัดกิจกรรม Bike อุ่นไอรัก จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2561

Average rating
8 votes
Click to subscribe

จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2561


วันที่ 16 พ.ย. 2561 เวลา 09.00 น. ที่ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 อ.เมือง จังหวัดนราธิวาส นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดนราธิวาส โดยมีนายสมหวัง เรืองเพ็ง ปลัดจังหวัดนราธิวาส นายศรายุทธ์ ชุติวัฒนวงศ์ รองผู้อำนวยการพระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ นายฉัตรชัย อุสาหะ หัวหน้าสำนักงานจังหวัดนราธิวาส นายยะห์ยา ปะนาฆอ อำเภอเมืองนราธิวาส ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมฯ

นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวว่า รัฐบาลได้กำหนดจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" ในส่วนภูมิภาคโดยให้ทุกจังหวัดดำเนินการจัดกิจกรรมพร้อมกันในวันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 โดยยึดหลักแนวทาเดิมในการจัดกิจกรรมปั่นจักรยานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 5 ธันวาคม 2558 "ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad" เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ที่ผ่านมา โดยกำหนดเส้นทางปั่นจักรยานว่า "เส้นทางสิริมงคล" และเชิญชวนส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน รวมทั้งประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน

พร้อมเน้นย้ำว่า กิจกรรม"Bike อุ่นไอรัก"จังหวัดนราธิวาส ในครั้งนี้ ให้เน้นความปลอดภัยเป็นอันดับหนึ่ง สวมใส่หมวกนิรภัยอย่างรัดกุม ห้ามใช้โทรศัพท์ขณะปั่นจักรยานซึ่งจะก่อให้เกิดอันตรายกับผู้ปั่นที่ร่วมในขบวน และขอให้เร่งประชาสัมพันธ์ทางสื่อฯทุกช่องทาง เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนเดินทางมาสมัครเข้าร่วมกิจกรรมฯในครั้งนี้ ซึ่งจะจัดขึ้นอย่างสมพระเกียรติ และเชิญชวนประชาชนร่วมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ บริเวณห้องโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยประกอบด้วยพระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ที่มา  : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนราธิวาส