กำหนดการ

กำหนดการจัดกิจกรรมของจังหวัดนราธิวาส

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1.

ร่วมซ้อมปั่นตามเส้นทางจริง ในวันที่ 2 ธันวาคม 2561 พร้อมกัน ณ จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่)
เวลา 13.00 น.  และขอให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเตรียมความพร้อมของร่างกาย และจักรยานดังนี้
- ตรวจเช็คเบรค และลมยางของ จักรยาน
- สวมหมวกกันน็อต
- สวมรองเท้าหุ้มส้น และกางเกงที่ไม่ใหญ่จนเกินไป
- เตรียมน้ำดื่มส่วนตัว (สำหรับดื่มระหว่างทาง)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. ร่วมปั่นจักรยานกิจกรรม "อุ่นไอรัก คลายความหนาว สายน้ำแห่งรัตนโกสินทร์" จังหวัดนราธิวาส ในวันที่ 9 ธันวาคม 2561
พร้อมกัน ณ จุดเริ่มต้น ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส (หลังใหม่) เวลา 13.00 น. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

เกี่ยวกับกิจกรรม

กิจกรรมเพิ่มเติมของจังหวัดนราธิวาส

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1. จัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ณ ห้องโถงชั้น 1 หอประชุมศาลากลางจังหวัดนราธิวาส
(จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุด) โดยมีส่วนราชการที่มีภารกิจดำเนินการเกี่ยวกับ
พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร
ในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส โดยดำเนินการจัดนิทรรศการ ดังนี้
1.1 นิทรรศการภาพถ่ายพระราชกรณียกิจ
1.2 นิทรรศการเรื่องการจัดการดิน
1.3 นิทรรศการเรื่องการจัดการน้ำ
1.4 นิทรรศการเรื่องทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้
1.5 นิทรรศการเรื่องพระราชประวัติในหลวง รัชกาลที่ 9
1.6 นิทรรศการเรื่องการสาธารณสุข
1.7 นิทรรศการเรื่องบอนสี
1.8 นิทรรศการเรื่องงานศิลปาชีพ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. กิจกรรมจิตอาสา การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (กุ้งทะเล) ณ พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์ (จุดพักระหว่างทาง)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

ข่าวสาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส ลำดับที่ 1 - 5,000

1. รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน  1-5,000
2. รายชื่อเรียง ตามตัวอักษร A-Z และ ก-ฮ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   ประกาศรายชื่อผู้ลงทะเบียนร่วมกิจกรรมปั่นจักรยาน “Bike อุ่นไอรัก” จังหวัดนราธิวาส ลำดับที่ 5,001 - 7,306

1. รายชื่อเรียงตามลำดับการลงทะเบียน 5,001-7,306
2. รายชื่อเรียง ตามตัวอักษร A-Z และ ก-ฮ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

 

แผนที่

 

ภาพกิจกรรม

16 พฤศจิกายน 2561
hits (2421 hits)
จังหวัดนราธิวาสประชุมเตรียมการจัดกิจกรรม "Bike อุ่นไอรัก" จังหวัดนราธิวาส วันที่ 9 ธันวาคม 2561 วัน ...