จัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ส่วนบริการ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส

พิธีเปิดศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดนราธิวาส ส่วนบริการเทศบาลเมืองนราธิวาส
เมื่อวันศุกร์ ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗     ณ ชั้น ๑ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายณัฐพงศ์ ศิริชนะ 
ณ สำนักงานเทศบาลเมืองนราธิวาส ชั้น ๑ โทรศัพท์ ๐๗๓ ๕๑๔ ๖๖๖

DSC02145 resize DSC02138 resize
DSC02143 resize DSC02156 resize
DSC02173 resize 1 resize